Gældsrådgivning 2020-01-19T18:22:12+00:00

Gældsrådgivning

Har du mistet overblikket over din økonomi? Er du nået dertil, hvor du har opgivet at få betalt alle dine regninger til tiden? Så vil det være en god idé at få professionel gældsrådgivning. Hos Arvad Finanshus kan du få hjælp til at få overblikket tilbage og igen få styr på din økonomi.

Få styr på økonomien igen

Det kan til tider være svært at holde styr på økonomien. Er du udfordret på din privatøkonomi så skal du vide, at du ikke er alene om, at have økonomiske problemer. Der kan være mange forskellige grunde til, at du er havnet i din situation, men én ting er sikker:  Vi dømmer dig ikke. Hos Arvad Finanshus ønsker vi bare at hjælpe dig, så du fremover kan leve et liv uden økonomiske bekymringer.

Almindelige årsager til uoverskuelig gældssituation

 • Stort økonomisk tab ved salg af fast ejendom fx hus eller sommerhus

 • Store rentestigninger på et eller flere lån

 • Udgifter til nye lån, der skal dække afdrag på gamle lån

 • Dyre forbrugslån

 • Gæld i forbindelse med skilsmisse fx ved hussalg

 • Fejlinvesteringer.

Vi kan hjælpe dig med at

 • Få styr på dine indtægter, udgifter og din betalingsevne

 • Få overblik over din samlede gæld og kreditorer

 • Tjekke dine investeringer og udpege dårlige investeringer

 • Forhandle med din bank

 • Søge om gældssanering, hvis der er behov for det

 • Strukturere dine regninger og betale dem til tiden – vi kalder det regningsservice

 • Forhandle med kreditorer og indgå betalingsaftaler – vi kalder det kreditorforhandling.

Regningsservice – undgå rykkergebyrer og inkasso

Regningsservice er en ydelse til dig, der har svært ved at overskue dine regninger og ønsker hjælp til at få dine regninger betalt. Vi hjælper med at strukturere dine regninger og indgå aftaler om betaling med dine kreditorer (kreditorforhandling). Det betyder, at dine regninger vil blive betalt til tiden, og du undgår dermed kedelige rykkergebyrer og eventuelle inkassoomkostninger. Har du mange små regninger, der ikke betales til tiden, kan det samlede pengebeløb til rykkergebyrer over tid blive til en unødvendig stor post i det samlede regnskab.

Kreditorforhandling – få en lavere rente eller gældsnedsættelse

De færreste bryder sig om at tale med deres kreditorer. Bryder du dig heller ikke om det, og hober brevene sig op fra dine kreditorer? Så lad os tage dialogen med dem. Vi er dygtige til at forhandle og tager udgangspunkt i din økonomi, når der skal forhandles. Det sikrer, at vi kan indgå langsigtede og holdbare aftaler. Vi skaber et overblik og forhandler med udgangspunkt i at opnå en rentenedsættelse og eventuel gældsnedsættelse.

Aftale om rentestop

Høje renter på fx lån kan betyde, at du i værste fald betaler store afdrag, men kun nedbringer gælden ganske lidt ved hvert afdrag. Renteudgiften alene udgør med andre ord en alt for stor del af afdraget. Er du kommet i den situation, kan gældsrådgivning hjælpe dig videre. Vi vil i samarbejde med dig forhandle med kreditorerne om en aftale om rentestop. Rentestop hjælper dig ud af gælden hurtigere, fordi afdrag med rentestop udelukkende går til at nedbringe lånene.

Frivillig akkord – bliv gældfri

En frivillig akkord handler om, at kreditor indvilliger i at nedskrive din gæld. Kreditor modtager kun en del af sit tilgodehavende og eftergiver altså en del af gælden. Aftalen kan godt sammenlignes lidt med en Gældssanering, dog indgår du og kreditor en aftale uden indblanding fra offentlige myndigheder. Aftalen løber ofte over 5-7 år. Du skal have en stabil økonomisk indtægt for at kunne indgå en sådan aftale. Det er yderst vigtig, at du overholder alle aftaler, ellers kan du risikere, at du ender med at skylde det oprindelige beløb. Kreditor er ikke bundet af aftalen, hvis du ikke overholder den. Med en aftale om frivillig akkord accepterer kreditor normalt at eftergive gælden mod at få en aftalt procentdel af gælden tilbagebetalt på én gang. Det engangsbeløb, der skal tilbagebetales, kaldes akkorden. Frivillig akkord kan være en god løsning, hvis gælden er blevet en stor byrde for dig, eller hvis du ikke kan betale de aftalte afdrag i fremtiden, fordi økonomien er forandret.

Få hjælp til at indgå aftale om frivillig akkord

Som privatperson kan det være svært at få en aftale om frivillig akkord, fordi man ofte står svagt som forhandler, når man har økonomiske problemer. Man kan være følelsesmæssig sårbar. Det er også de færreste, der har erfaring med at forhandle i sådanne sager.
Gældsrådgivning og professionel hjælp til forhandling om frivillig akkord styrker chancerne for at få en god aftale. Vi har kontakterne i branchen og den erfaring, der skal til, for at du får chancen for at blive gældfri – og ikke mindst får det skyldige beløb forhandlet så langt ned som muligt.

4 vigtige fordele ved professionel gældsrådgivning

 • Du sparer tid og mentale ressourcer (tænk på dig selv og din familie)

 • Du slipper for al korrespondance med dine kreditorer (undgå at skrive noget forkert)

 • Du får styr på de økonomiske papirer (professionel håndtering og levering)

 • Du får hjælp til at få en økonomisk afklaring (få styr på din økonomiske fremtid).

Få vores regningsservice og undgå rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Lad os forhandle med dine kreditorer og skaffe dig en rente- og/eller gældsnedsættelse

Gratis sagsvurdering

Ring til os på 70202724.