Gældssanering 2020-01-19T18:26:32+00:00

Gældssanering

Har du oparbejdet en stor håbløs gæld? Så kan du muligvis få hjælp til at slippe af med den, eller dele af den, ved at ansøge om gældssanering. Gældssanering er en kreditordning, hvor du enten får nedsat eller eftergivet din gæld. Få hjælp til gældssanering hos os.

Hvem kan få gældssanering?

Det er kun privatpersoner, der kan søge om og få gældssanering.  Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder der dog særlige fordelagtige muligheder for gældssanering.

For at få gældssanering skal din gæld som tommelfingerregel være på mindst kr. 250.000,- For pensionister der det kr. 100.000,-

 Skifteretten har nedsat to grundbetingelser for at en gældssanering kan indledes.:

 • du kan ikke betale din gæld – hverken nu eller indenfor de nærmeste år
 • en gældssanering vil medføre en varig forbedring af din økonomiske forhold

Det er skifteretten som foretager vurderingen af om du er håbløst forgældet – dette gør de ved at sammenholde gældens størrelse med dine muligheder for at betale den. Dertil er der opstillet en rækker forudsætninger for din situation.

Ring til os på 70 20 27 24 så kan vi fortælle mere om dette – eller læs selv mere på: domstol.dk – betingelser for gældssanering.

Rådighedsbeløb

Skifteretten kræver et minimum rådighedsbeløb før en gældssanering kan indledes. Rådighedsbeløbet er det beløb du har efter du har betalt dine faste udgifter. I 2020 er der fastsat følgende rådighedsbeløb:

 • Enlig: kr. 6.560,- pr mdr.
 • Par: kr. 11.130,- pr mdr.

dertil tillægges der et beløb for hvert barn i husstanden

 • Barn 0-2 år: kr. 1.790,- pr mdr.
 • Barn 2-7 år: kr. 2.300,- pr mdr.
 • Barn 7-18 år: kr. 3.300,- pr mdr.

Ejer du noget?

Hvis du har fast ejendom som ejer -eller andelsbolig, vil skifteretten højst sandsynligt kræve at denne sælges, inden du kan søge om gældssanering.

Ejer du bil eller andet motorkøretøj gør det samme sig gældende – det er dog muligt at søge om gældssanering og eje eksempelvis en bil, hvis du kan dokumenterer at bilen er nødvendig for at du kan beholde dit job.

Er du ikke i arbejde?

Kontanthjælps -og dagpengemodtagere kan som hovedregel ikke få gældssanering, medmindre det sandsynliggøres, at du ikke kommer i arbejde igen.

Ansøgning om gældssanering

Det er gratis at søge om gældssanering. Du kan downloade ansøgningsskemaet herunder. Du skal aflevere ansøgningen til skifteretten, som ligger i byretten. Det er Sø- og Handelsretten, der skal have din ansøgning, hvis du bor i Storkøbenhavn. Du skal ikke betale retsafgift eller betale for skifterettens arbejde, men du skal selv betale for eventuel hjælp. Skifteretten kan i visse tilfælde beskikke en advokat.

Gældssanering – ansøgning

Hvis du opfylder betingelserne for gældssanering

Det er skifteretten, der vurderer og bestemmer, om du er i stand til at betale din gæld tilbage. De kan desuden beslutte, at dine kreditorer ikke får deres fulde tilgodehavende. Det er også skifteretten, der afgør, hvor meget du kan få eftergivet, og hvor meget du skal betale om året i de kommende 3-7 år (oftest 5 år), hvorefter du er helt gældfri.

Hvor meget gæld bliver eftergivet?

Hvor stor en del af gælden, der bliver eftergivet afhænger af dine økonomiske forhold. Som tommelfingerregel vil skifteretten regne dine boligudgifter fra dine indtægter og give dig et rådighedsbeløb. Resten af dit månedlige overskud vil blive fordelt ligeligt til dine kreditorer over de kommende 5 år. Skifteretten vil desuden tage hensyn til, om du har børn, og om du har særlige behov, som fx medicin m.m.

Efter sendt ansøgning

Efter skifteretten har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Det er meget vigtigt, at du kommer til dette møde, ellers kan skifteretten nægte at kigge på sagen. Skifteretten tager efter mødet stilling til, om der er grundlag for at iværksætte en gældssanering. Hvis skifteretten vurderer, at din økonomiske situation berettiger en gældssanering, indrykker den en meddelelse i Statstidende.

Få hjælp til gældssanering hos Gæld.nu

Gældssanering kan være en mulig løsning, hvis du er havnet i en håbløs gæld. Det er lidt kompliceret at søge en gældssanering, og størstedelen får derfor også afslag, fordi de ikke opfylder de formelle krav eller ved, hvilke krav de skal opfylde. Vi kender kravene ned i detaljen og ved, hvordan vi skal føre dig igennem processen.

Ønsker du at blive gældfri, og er det helt umuligt for dig at betale din gæld tilbage selv, så kontakt os. Vi starter naturligvis med at vurdere, om du er egnet til en gældssanering ved en indledende samtale. Ring til os på 70202724 eller brug kontaktformularen.

Regler for gældssanering

 • Der skal være tale om en håbløs gæld.

 • Du skal kunne dokumentere, at du ikke kan betale din gæld tilbage.

 • Du skal have en stabil økonomi.

 • Du skal kunne udvise og dokumentere økonomisk ansvarlighed.

Du vil ikke kunne få gældssanering hvis

 • Du med god sandsynlighed vil kunne få et højt betalt job, der kan gøre det muligt at afdrage gælden.

 • Du ved at lægge din livsstil om, ville kunne få råd til at betale din gæld tilbage.

 • Du modtager offentlige ydelser.

 • Gælden må ikke været stiftet i forbindelse med fx forbrugslån.

 • Du har systematisk oparbejdet gæld til det offentlige.

Har du oparbejdet en kæmpe håbløs gæld?

Så kan du muligvis få hjælp til at slippe af med den. Du kan nemlig søge om at få en gældssanering. Gældssanering er en kreditordning, hvor du enten får nedsat eller eftergivet din gæld. Det kræver dog, at du har en stabil indtægt. Få hjælp til gældssanering hos os.